Одлука о расписивању избора 18-09-2015

Одлука о формирању изборне комисије 17-09-2015

Одлука о формирању конкурсне комисије 17-09-2015
Правилник о изменама и допунама правилника о спровођењу избора
 

Одлука о расписивању избора за нови састав студентског парламента (27-03-2015)

Одлука о одлагању избора за нови састав студентског парламента (16-04-2015)

 
Правилник студентског парламента
 
 
Чланови Студентског парламента:

1. Немања Срејић - Председник парламента – (КОТ 3. година)
2. Жаклина Станковић - Потпредседник (ДРС 3. година)
3. Милица Богдановић - Секретар -  (ЗПП 2. година)
4. Владимир Станковић - Председник спорта - (дрс  2. година)
5. Младен Петковић (ИНИ 2. година)
6. Немања Ценић (ГРИ 2. година)
7. Милош Марковић (КОТ 2. година)
8. Дејан Потић (ГРИ 3. година)
 

Студентски парламент Високе техничке школе

Александра Медведева 20

18000 Ниш

тел.: +381 18 588 211 локал 108

моб.: +381 69 1850330

e-mail: parlament@vtsnis.edu.rs